Midgård Brinner


 

 

 

Release date: 5th February 2016
Record label: Despotz Records
Single for Grimner’s second album “Frost Mot Eld” (25th March 2016)
Recorded and produced by: Alexander Oriz, Berghem Studio
Music by: Ted Sjulmark
Lyrics by: Ted Sjulmark, Marcus Asplund Brattberg, Johan Rydberg
Artwork by: Jan Yrlund, Darkgrove

Lyrics


Midgård Brinner (Midgård is Burning)

It is time, let us wander towards Muspelheim
(Let us slay every son)
The time is now, let me hear you
(For Asgård and Midgård, for our world)

We have waited so long for this day
(When gods and men go to battle)
Against an enemy of soot, fire, strength and hate
Spare no one, crush everyone

Midgard is burning
And the screams are heard
Through all worlds

The fire rises towards the sky
Slaughtered warriors in the mire
See the flames of Muspel spreading
In everything that once was
Here in the world of humans
We shall meet, we shall die
Fire and ice, they give and take

A thousand giants, a mighty army
(They carry the flame of Muspel in their hearts)
Their thundering steps devour Midgård
The sky is split apart, thunder rolls

Midgard is burning
And the thunder is heard
Through all worlds

The fire rises towards the sky
Slaughtered warriors in the mire
See the flames of Muspel spreading
In everything that once was
Here in the world of humans
We shall meet, we shall die
Fire and ice, they give and take

Midgård Brinner

Det är dags, låt oss vandra mot Muspelheim
(Låtom oss dräpa varje son)
Tiden är nu, låt mig höra er
(För Asgård och Midgård, för vår värld)

Vi har väntat så länge på denna dag
(Då gudar och män går ut i kamp)
Mot en fiende av sot, eld, styrka och hat
Skona ej någon, krossa alla

Midgård brinner
Och skriken hörs
Genom alla världar

Elden stiger upp mot skyn
Dräpta krigare i dyn
Se Muspels flammor sprider sig
I allt som en gång var
Här i människornas värld
Skall vi mötas, skall de dö
Eld och is de ger och tar

Tusende jättar, en väldig här
(De Muspels flamma i hjärtat bär)
Deras dånande steg Midgård förtär
Himmelen delas, åskan skallar

Midgård brinner
Och åskan hörs
Genom alla världar

Elden stiger upp mot skyn
Dräpta krigare i dyn
Se Muspels flammor sprider sig
I allt som en gång var
Här i människornas värld
Skall vi mötas, skall de dö
Eld och is de ger och tar